fbpx

Dynamiska workshops med Kunskapspartner

Ledarskapsutveckling

Processkartläggning

Strategisk Agenda

Teamutveckling

Leanspel

Möteskultur

Kärnvärden

Business Model Canvas

DISC

Feedback

Workshops

Skapa synergier utifrån gruppmöten med det gemensamma lärandet i fokus 

Våra workshops bygger på att skapa synergier utifrån gruppmöten där det gemensamma lärandet är i fokus. Med kreativa metoder och verktyg skapar vi en effektiv och öppen miljö som har högt i tak. Gemensamma diskussioner och delgivning av egna erfarenheter bidrar till att skapa samsyn vid våra workshops som betonar problemlösning, påtagliga praktiska övningar och kräver att deltagarna är involverade.

Vi ansvarar för all planering, upplägg, genomförande och dokumentation runt om våra workshops så att ni kan fokusera på att vara just deltagare.  Vi blandar teori med diskussioner och bikupor under mötet och använder oss utav kreativa processledningsmetoder för att skapa dynamik och intresse.

Efter varje workshop får deltagarna ett hemarbete att repetera och reflektera kring innehållet för ökad inlärning, och samtidigt hålla fokus uppe. Kunskapspartner sammanställer en dokumentation som skickas till alla deltagare efter varje session. I denna ingår en summering av de viktigaste delarna som tagits upp vid workshop.