fbpx

Feedback

Konstruktiv feedback är ett av de mest effektiva sätten att skapa förändring. Om feedback framförs på rätt sätt växer företagets medarbetare. Det skapar dessutom ett ett positivt och öppet arbetsklimat vilket gynnar verksamhetens utveckling.

Trots de positiva effekter konstruktiv feedback medför är många dåliga på att ge återkoppling till varandra. En del tycker att det är svårt att ge feedback när någonting behöver förändras. Andra har inte fått in det som en rutin i det vardagliga arbetet.

Feedbackskolan är en rolig, utmanande och innehållsrik workshop framtagen av Kunskapspartner i syfte att öka kunskapen om fördelarna med konstruktiv feedback. Workshopen är fyra timmar lång, leds av våra konsulter och innefattar följande:

  • Feedbackens betydelse för grupprocesser och gruppdynamik.
  • Konstruktiv feedback och varför ska vi använda oss av det.
  • Vem får/bör ge konstruktiv feedback?
  • Bra respektive dåliga exempel på konstruktiv feedback?
  • Hur ges konstruktiv feedback på bästa sätt?
  • Praktisk övning i feedback.

Vi ger ofta kritik som inte leder till någonting. Alla företag behöver bli bättre på att ge konstruktiv feedback eftersom det istället leder till utveckling. Kunskapspartner lärde oss mer om feedback på ett pedagogiskt och lekfullt sätt, både genom teori och praktik. Tack för inspirationen!

Katarina Björnsdotter

Regionchef, Sydsvenska Industri- och Handelskammaren

Kunskapspartners feedbackkörskola bidrog till att skapa en positiv atmosfär i gruppen och för alla workshopdeltagare. Vi fick en god insikt i vikten av att utvärdera varandras arbete och bidrag för att erhålla en långvarig gruppdynamik som leder till goda resultatet. För vårt intensiva internationella projekt, kändes det som att en stor tyngd lyftes från mångas axlar efter feedbackkörskolan. Föreläsningen var teoretisk, praktiskt engagerande, och rolig.

Albert Anis
Projektledare , iGEM (Lunds Tekniska Högskola)

Ovan video är från ett feedbackseminarium på Barsebäck Resorts nätverksträff. 

Deltagarna involveras i diskussionerna och uppmuntras att dela med sig av sina egna erfarenheter. Vid workshopens slut tilldelas alla ett feedback-körkort med konkreta tips som kan tillämpas direkt.

Workshopen kan exempelvis användas för att få fart på ett större förändringsarbete eller för att förbättra samarbetet mellan olika avdelningar.

Testa dina kunskaper i feedback

powered by Typeform