fbpx

Kärnvärden

Ett företags kärnvärden ska beskriva vad verksamheten står för, dess synsätt och attityder. De ska även redogöra för vilka grundläggande värderingar som ska driva företaget framåt.

Med väldefinierade kärnvärden skapas en plattform och ett tydligt ramverk som genomsyrar hela organisationen. Det i sin tur ger alla inom verksamheten en gemensam riktning för hur arbetet ska bedrivas både externt och internt.

Förbättra era kärnvärden genom workshops

Att se över sina kärnvärden med jämna mellanrum och föra en dialog kring medarbetarnas inställning till dem, är av stor betydelse för en organisations utveckling. Om medarbetarna är väl insatta i verksamhetens värderingar kommer förståelsen för företagets strategi att öka och personalstyrkan sträva åt samma håll.

Vi erbjuder en kreativ workshopprocess där vi hjälper er att arbeta vidare med era befintliga kärnvärden eller ta fram nya värden anpassade efter er verksamhet.