fbpx

Leanspel

Har ni kommunikationsbrist på arbetsplatsen, utmaningar med samarbetet eller är ert företag dåligt rustade för förändring? Då är ni inte ensamma. Kommunikation, samarbete och ständiga förbättringar är utmaningar som företag ofta tampas med.

Leanspelet är en upplevelsebaserad övning framtagen i syfte att öka förståelsen för hur resursfördelning och bra kommunikation kan optimera en verksamhet. Det synliggör kopplingar mellan kunders krav, produktionsförändringar, leveransförmåga, flexibilitet och lönsamhet på ett pedagogiskt sätt utifrån de så kallade leanprinciperna.

Övningen utspelas i en simulerad arbetsmiljö och genomförs i flera omgångar. Deltagarna delas in i grupper och tilldelas olika roller med varierande arbetsuppgifter. De uppmanas därefter att i samråd med andra i den påhittade verksamheten ta initiativ och beslut som kan förbättra företaget.

Efter varje omgång följs verksamhetens resultat upp med analys och diskussion om möjligheter till förbättringar. Diskussionerna brukar vara roliga och livliga – något som ökar upplevelsen och det praktiska lärandet. Antalet omgångar kan variera.

Leanspelet, som vi kallade optimeringsspelet, var ett praktiskt och givande sätt att lära sig tänka kring förbättringar. Kunskapspartner har med sin erfarenhet en väldigt bra process, både före, under och efter spelet.. Spelet bidrog till att vi började fundera och komma med förbättringsförslag på hur vi arbetar och framförallt hur vi kommunicerar. Det lärande perspektivet har varit jättebra och upplevelsen har varit väldigt positiv bland anställda.

Ulf Voigt
f.d. IT-chef Öresundskraft

Övningen skräddarsys efter ditt företags specifika behov och anpassas efter sammanhang. För att ni ska få ut så mycket som möjligt av Leanspelet tar vi reda på ert mål och syfte med övningen under ett förberedande möte. Därmed kan spelet även genomföras som ett kommunikationsspel, förbättringsspel eller samarbetsspel – beroende på vad just er verksamhet vill fokusera på.