fbpx

Ledarskapsutveckling

Bra ledare har en positiv inverkan på företagets medarbetare. De är dessutom ovärderliga när en större förändring ska drivas igenom som kräver att alla inom verksamheten strävar åt samma håll.

Att skapa en ledarskapskultur som som är anpassad till företagets strategi och målsättning kräver rätt verktyg. Verktyg som är individuellt anpassade och går i linje med verksamhetens strategiska inriktning.

Ledarskapsresan är en inspirerande workshop-serie framtagen av Kunskapspartner i syfte att rusta ditt företags ledare för framtida utmaningar. Serien genomförs under en period på 6-12 månader och leds av våra kompetenta konsulter.

Serien inleds med en workshop där specifika ledarskapsprinciper tas fram och det aktuella företagets mål definieras. Därefter hålls individuella och gemensamma träffar utifrån ett alternerande schema. Avlutningsvis arrangeras ytterligare en workshop där deltagarna ges möjlighet att diskutera lärdomar och vägen framåt.

De individuella träffarna är fyra till antalet och innehåller följande teman:

  • Att leda sig själv
  • Att bli ledd
  • Att leda andra
  • Att leda en organisation

Vi har arbetat tillsammans med Kunskapspartner med ett chefsutvecklingsprogram som omfattade ca 30 chefer och som sträckte sig över ca 1 års tid. Syftet med programmet var att uppnå en samsyn i chefsgruppen kring ledarskapet och hur vi vill arbeta tillsammans. Vi har tillsammans med Kunskapspartner nått stor framgång i arbetet att stärka vårt ledarskap. Tillsammans i vår chefsgrupp har vi skapat en plattform för vårt ledarskap och spelregler för vår grupp. Genom programmet har vi fått en effektivare, tydligare och ännu mer engagerad chefsgrupp och skapat en öppen, konstruktiv dialog. Vi har arbetat utifrån ett koncept med gruppövningar i kombination med individuell coachning och att utveckla individen och gruppen samtidigt upplever vi är ett mycket lyckat koncept som leder till snabbt och effektivt resultat.

Jenny Andersson
HR-chef, Casino Cosmopol Malmö

Med diskussioner och individanpassade övningar läggs fokus på den enskilde ledarens roll, ansvarsområden och kompetenser. Dessutom ges möjlighet till självreflektion och analyserande av den egna arbetssituationen.

Det generella syftet med programmet är att skapa en medvetenhet kring företagets ledarskapskultur och kasta ljus på hur enskilda ledare bidrar till denna. Vid seriens slut har ledarna fått fler verktyg och utvecklat sina förmågor att leda andra.

Skriv dina uppgifter här så tar vi kontakt med dig. Vi ser fram emot att höra ifrån dig!