fbpx

Möteskultur

Studier visar att 25 procent av ett företags totala arbetstid spenderas i möten. Det är värdefull tid som hade kunnat läggas på andra arbetsuppgifter. Genom att ifrågasätta ditt företags möteskultur kan förbättringar göras som utvecklar verksamheten.

Med strukturerade och genomtänkta möten ökar effektiviteten och tid sparas i er verksamhet. För att förbättra möteskulturen på en arbetsplats måste företagets anställda ifrågasätta varför mötena finns, vad de ska resultera i och vilka som deltar vid träffarna.

Mötesstruktur är en rolig, inspirerande och innehållsrik workshop framtagen av Kunskapspartner i syfte att utveckla verksamheters möteskulturer. Workshopen leds av våra konsulter och innehåller följande delar:

Hur …

  • förbereder jag ett möte på bästa sätt?
  • genomför jag ett bra möte?
  • följer jag bäst upp ett möte?
  • ska jag som ledare få ut så mycket som möjligt av mötet?

Att ni har rätt möten, med rätt deltagare som pratar om rätt saker på rätt tid och plats är a och o. Med en tydlig strategi och struktur för möten hjälper ditt företag att se över vilka möten som behövs för att ni ska nå era mål och visioner. Dessutom får ni fundera över mötenas syften, vad ni vill att de ska resultera i och hur de hänger ihop.

Mötet som möjliggörare

Att arbeta med mötesstrukturen är en del av processen men andra delen av processen är att börja bearbeta kulturen. Att formuleras strategin på ett papper är dessvärre den lätta delen, men att få ut och implementera något i företagskulturen är ofta det mer krävande arbetet. Bästa sättet att göra detta är att involvera medarbetarna och få med dem på resan. Med konsulterna på Kunskapspartner hjälper vi dig att dels facilitera processen men också att få ut mötesstrukturen i organisationen. När möteskulturen och mötesstrukturen är i samklang sker den verkliga nyttan och hela företaget mår bättre.

Möteskultur