fbpx

Processkartläggning

Strategi för oss på Kunskapspartner är en process, som på olika sätt involverar medarbetarna för att skapa en tydlig bild av de mål företaget strävar mot och vägen dit. För oss handlar detta om att formulera och levandegöra. Strategin skall vara tillräckligt specifik för möjliggöra uppföljning och tillräckligt flexibel för att skapa handlingsutrymme, engagemang och drivkraft hos verksamhetens medarbetare. En väl förankrad strategi skapar handlingskraft på bredden i en organisation och ger utrymme för personligt ansvar.

I sin enklaste form besvarar strategin tre frågor: Var är vi? Vart vill vi? Hur ska vi ta oss dit?

I arbetet med att formulera och sätta strategin för Läckeby Water Group har vi tagit hjälp av Kunskapspartner. Kunskapspartner har strukturerat och drivit arbetet tillsammans med Ledningsgruppen och Ledningsgruppens medlemmar. Arbetet har resulterat i en enad och tydlig väg framåt för hela Läckeby Water Group. Strategin har summerats i en användarvänlig strategisk agenda, som vi är mycket nöjda med.

Med Kunskapspartners breda kompetens och inspirerande arbetssätt har vi hållit tempo i genomförandet och kvalitet i slutresultatet. Vi är mycket nöjda med såväl Kunskapspartners bidrag som slutresultatet och jag rekommenderar därför Kunskapspartner när det gäller att formulera strategiska förändringar.

Peter Hjelm
CEO, Läckeby Water Group

Kunskapspartner var en handfast medspelare som snappade upp minsta avoghet. De tillät aldrig att ledningsgruppen missade något. Att på detta vis få en genomtänkt strategisk agenda, samt en metodik för att kommunicera den, har varit avgörande för oss. När sedan anställda lyste upp och började ställa frågor, då kände jag att vårt hårda förberedelsearbete varit fullständigt ovärderligt. Ett sådant starkt resultat  hade vi aldrig uppnått utan Kunskapspartner, och idag kan vi fortsätta detta arbete själva.

Lennart Albertsson
f.d. VD, Kemira Kemi