fbpx

Strategisk Agenda

Att veta vart man är, vart man är på väg och hur man ska ta sig dit kan låta lätt att svara på. Men det svåraste med en strategi är att alla medarbetare tar till sig strategin så att den genomsyrar hela organisationen. Detta görs genom att förenkla strategin till en agenda som en del i vardagen och att medarbetarna känner ägandeskap.

Den strategiska agendan går ut på att plocka fram de minst antal komponenterna i en affärsplan, som är av vikt för en verksamhet att fokusera på. Vi utgår alltid från en ursprungsmodell, som sedan kan anpassas utifrån verksamhetens egna definitioner, begrepp och benämningar. De komponenter som vi utgår ifrån i en strategisk agenda består utav visionen och affärsidén, inriktningsmål och KPIer, fokusområden och kärnvärden.

  • Visionen svarar på frågan ”vad gör vi om 10-100år?” medan affärsidéen har ett kortare tidsintervall på 10-30år. Syftet med dessa två perspektiv är att hålla kvar ett långtidsperspektiv och att ha en ambition framåt.
  • Perspektiv är de områden som verksamheten vill kunna mäta och följa upp kontinuerligt. Vi brukar starta med fem olika perspektiv på strategiska som är hämtade från balance scorecard: medarbetarskap, ekonomi, miljö, ledarskap och kunder.
  • Inriktningsmål och KPIer är till för att vi ska kunna definiera och ta fram mål för perspektiven, både på kortare tid (omkring 1-3år) och i form av konkreta mätetal.
  • Fokusområden är de områden som verksamheten lägger fokus kring under det närmaste året. Ett vanligt exempel kan vara ”digitalisering”.
  • Kärnvärden är det som genomsyrar den strategiska agendan och bidrar till hela företagskulturen.

I arbetet med att formulera och sätta strategin för Läckeby Water Group har vi tagit hjälp av Kunskapspartner. Kunskapspartner har strukturerat och drivit arbetet tillsammans med ledningsgruppen och ledningsgruppens medlemmar. Arbetet har resulterat i en enad och tydlig väg framåt för hela Läckeby Water Group. Strategin har summerats i en användarvänlig strategisk agenda, som vi är mycket nöjda med. Med Kunskapspartners breda kompetens och inspirerande arbetssätt har vi hållit tempo i genomförandet och kvalitet i slutresultatet. Vi är mycket nöjda med såväl Kunskapspartners bidrag som slutresultatet och jag rekommenderar därför Kunskapspartner när det gäller att formulera strategiska förändringar.

Peter Hjelm
CEO, Läckeby Water Group

Strategiarbete

Strategiutveckling handlar om vilka mål ditt företag har och hur ska ni gå tillväga för att nå dem? Att positionera sig rätt inför framtiden kan kännas som en stor utmaning. Våra strategikonsulter hjälper er att ta fram en övergripande strategisk plan för verksamhetens utveckling på såväl lång som kort sikt.

En strategi för ett företag spelar ingen roll om inte alla medarbetare kan ta den till sig och att den används varje dag. Strategi handlar om att underlätta arbetet för alla anställda så att tiden läggs på de saker som verkligen spelar roll för företaget. En strategi bör besvara frågorna: Var är vi i dag? Vart vill vi vara? Hur tar vi oss dit?

Med andra ord bör en korrekt analys av nuläget göras, en tydlig målbild upprätthållas och en plan för hur ni ska nå målet skapas. För att lyckas med detta gäller det att involvera hela organisationen. En strategi som kräver medarbetarnas delaktighet skapar engagemang och ger utrymme för personligt ansvar.